Hoạt động công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Sáng ngày 26 tháng 05 năm 2017, Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (nhiệm kỳ 2017-2021) để thông qua Báo cáo tìn hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch phương hướng năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016, định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông.

Tham dự Đại hội gồm có :

  1. Ông: Văn Công Đỉnh - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.
  2. Ông: Nguyễn Mỹ - Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Lộc Trời.
  3. Ông: Nguyễn Tiến Tùng – Trưởng Ban Đầu tư Chiến lược –Thành viên HĐQT Tập đoàn Lộc Trời - và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.
  4. Ông: Trần Quốc Thanh - Thành viên HĐQT Tập đoàn Lộc Trời – Phó giám đốc ngành lương thực-Tập đoàn Lộc Trời- và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.
  5. Ông: Trần Hải Triều – Phó Giám đốc Nhà máy Châu Thành – Tập Đoàn Lộc Trời.
  6. Ông: Trần Vĩnh Ngân: Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Ngân Thịnh - và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.

    Cùng có mặt tham dự của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và tất cả quý cổ đông Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang. 

DAI HOI

(Cổ đông tham dự đại hội)

CH TA

(Chủ tịch đoàn)

Ông: Nguyễn Mỹ (trái), Ông: Văn Công Đỉnh (giữa), Ông: Nguyễn Tiến Tùng (phải)

 

THUKY

(Thư ký đại hội)

Bà: Trần Thị Thanh Hoa (trái); Ông: Nguyễn Tiến Phát (phải)

HIEU

Ông: Trương Hoàng Hiếu

Thông qua chương trình và quy chế làm việc đại hội

VINH

Ông: Trần Quốc Vinh - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Địa Ốc AG

-Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 và kế hoạch SXKD 2017.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

- Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 - 2017.

DINH

Ông: Văn Công Đỉnh - Chủ tịch HĐQT -Tổng giám đốc Cty CP Địa Ốc AG

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III  

(2012-2016) và định hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ IV (2017-2021).

SUONG

Bà: Huỳnh Thị Thảo Sương - Trưởng ban kiểm soát

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

- Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

 Đại hội biểu quyết

BIEU QUYET 3

Đại hội đồng cổ đông biểu thống nhất 100% từng nội dung đã được thông qua.

* Bầu cử :

Đại hội tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV 2017-2021.

- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT gồm 5 người :

1. Ông: Nguyễn Mỹ                     - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT.

2. Ông: Nguyễn Tiến Tùng          - Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT.

3. Ông: Trần Quốc Thanh            - Chức vụ : Thành viên HĐQT.

4. Ông: Trần Vĩnh Ngân              - Chức vụ : Thành viên HĐQT.

5. Ông: Trần Hải Triều                - Chức vụ : Thành viên HĐQT.

- Kết quả trúng cử thành viên BKS gồm 3 người :

1. Bà: Huỳnh Thị Thảo Sương   - Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát

2. Ông: Nguyễn Xuân Tùng       - Chức vụ : Thành viên BKS

3. Bà: Lê Thu Hiền                     - Chức vụ : Thành viên BKS

HDQT-BKS - 2017

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 ra mắt đại hội.

MY

Ông: Nguyễn Mỹ - Chủ tịch HĐQT phát biểu với đại hội

TRAO HOA 2

    Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 tặng hoa cho ông Văn Công Đỉnh nguyên Chủ tịch HĐQT-TGĐ nhiệm kỳ 2012-2016, nhằm tri ân sự đóng góp trong suốt thời qua, đã lãnh đạo, điều hành Công ty ngày càng hoạt động ổn định, phát triển.

VO TAY

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang (nhiệm kỳ 2017-2021)

kết thúc thành công tốt đẹp.

-------//-------

ĐẠI HỘI CHI BỘ NK 2015-2020

ĐẠI HỘI

CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

LẦN III, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

***

Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang, ngày 09/05/2015 Chi bộ Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Tô Thị Vân – Phó Bí thư Đảng uỷ khối; đồng chí Bùi Kim Khánh - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyến – Phó Ban Tổ chức Đảng uỷ khối, cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang.

         Đồng chí Trương Hoàng Hiếu thay mặt Ban Tổ chức, thông qua Báo cáo tình hình, số lượng Đảng viên tham dự Đại hội và thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội Chi  bộ Cty Cổ phần Địa Ốc AG lần III, nhiệm kỳ 2015 -2020

Đồng chí Trần Quốc Vinh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trình bày báo cáo  kết quả thực hiện Nghị Quyết của Chi bộ nhiệm kỳ

2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Văn Công Đỉnh – thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy Chi bộ 

nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

Đồng chí Tô Thị Vân – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp phát biểu tại Đại  hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tô Thị Vân – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020, Cấp ủy bám sát Nghị quyết Đại hội để triển khai thực hiện. Duy trì việc phối hợp Hội đồng quản trị; Ban Tổng giam đốc giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thực hiện nhiệm vụ chính trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cho đơn vị. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, người lao động; thường xuyên thông tin tuyên truyền cho người lao động về các chính sách, pháp luật của Nhà nước để người lao động có nhận thức tốt và đồng hành cùng Công ty.

Các Đảng viên trình bày tham luận, đóng góp ý kiến Bản báo cáo chính trị của Chi uỷ.

Đồng chí Võ Hữu Tín - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

Chi uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra; trong đó đồng chí Trần Quốc Vinh giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Văn Công Đỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ; các đồng chí Trương Hoàng Hiếu, Nguyễn Văn Trung, Trịnh Công Bằng là chi ủy viên.

Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội.

Sau thời gian làm việc nghiêm  túc, khẩn trương, với sự đoàn kết nhất trí cao của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang đã tổ chức thành công tốt đẹp. Toàn thể các đảng viên chi bộ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra ./.

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

VÀ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

GIỮA NHIỆM KỲ 2012-2017

***

      Chiều ngày 29 tháng 04 năm 2015 Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015 và kết hợp Sơ kết hoạt động Công đoàn cơ sơ giữa nhiệm kỳ 2012-2017. Hội nghị được đón tiếp đại biểu khách mời : ông Trần Lưu Phong - Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Chính sách Pháp luật - Liên Đoàn Lao Động tỉnh. Về phía Công ty có sự hiện diện của Ban Tổng giám đốc; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; Trưởng, phó các bộ phận chức năng Công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.  


 ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ

     Tại Hội nghị, ông Trần Quốc Vinh – Phó Tổng giám đốc Công ty đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 cần thực hiện như sau :

-       Tăng sản lượng hoạt động thi công, chú trọng các công trình hạ tầng kỹ thuật để khai thác tối đa các thiết bị hiện có.

-       Duy trì việc sản xuất các sản phẩm bê tông truyền thống như cống BTLT, cọc bê tông dự ứng lực, gạch không nung, gạch granito, khung nhà lắp ghép, kết hợp với nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

-       Phát triển lĩnh vực cơ khí, đáp ứng các yêu cầu về sản xuất, gia công các thiết bị cho ngành nghề chế biến lương thực.   

-      Nghiên cứu một vài dự án, để khi điều kiện cho phép sẽ bắt tay khôi phục hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

-      Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 :

+ Doanh thu : 88,723 tỉ đồng – Tăng 30% so năm 2014.

      + Lợi nhuận trước thuế : 4,895 tỉ đồng – Tăng 12% so năm 2014.

Ông Trần Quốc Vinh – Phó Tổng giám đốc Công ty

Hội nghị còn được nghe Bà Trần Thị Thanh Hoa – Chủ tịch CĐCS báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2014 về tình hình thực hiện nội qui, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; phương hướng hoạt động năm 2015 và báo cáo sơ kết hoạt động CĐCS giữa nhiệm kỳ 2012-2105, phương hướng hoạt động năm 2015-2017. Bà Huỳnh Thị Thảo Sương - Chủ nhiệm UBKT- CĐCS thông qua báo cáo sơ kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra giữa nhiệm kỳ; Bà Lý Thị Kim Ngọc - Kế toán CĐCS thông qua báo cáo tài chính công đoàn giữa nhiệm kỳ 2012-2015.

 Bà Trần Thị Thanh Hoa - Chủ tịch CĐCS

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2014 và phương hướng năm 2015.

Bà Huỳnh Thị Thảo Sương - Chủ nhiệm UBKT- CĐCS

Báo cáo sơ kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra giữa nhiệm kỳ 2012-2015

Bà Lý Thị Kim Ngọc -Kế toán CĐCS

Báo cáo tài chính công đoàn giữa nhiệm kỳ 2012-2015.

Sau phần báo cáo hoạt động của Công đoàn cơ sở, là buổi đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động. Tại buổi đối thoại, người lao động đã đưa ra các câu hỏi và kiến nghị các vấn đề có liên quan đến Quy chế quản lý nội bộ Công ty; phương hướng hoạt động của CĐCS sắp tới, và đã được Tổng giám đốc và Ban chấp hành CĐCS Công ty giải đáp cụ thể và đi đến thống nhất biểu quyết 100%.

 *Công tác thi đua khen thưởng:

 - Về tập thể:

+ Ủy Ban Nhân Dân tỉnh tặng Bằng khen tặng danh hiệu : “Tập thể lao động xuất sắc năm 2014”.

- Liên Đoàn Lao Động tỉnh tặng Bằng khen tặng danh hiệu : “CĐCS Vững mạnh xuất sắc năm 2014”.

- Liên Đoàn Lao Động tỉnh tặng Bằng khen tặng danh hiệu : “ Tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014”.

- Được Sở Y Tế An Giang, đề nghị Bộ Y Tế cấp Bằng khen về thành tích “Chăm sóc sức tốt cho người lao động năm 2014”.

- Được Sở Lao Động – TB & XH tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích “Chấp hành tốt pháp luật lao động và  công tác AT-VSLĐ năm 2014”.

- Về cá nhân:

- Bằng khen UBND tỉnh An Giang tặng cho 09 cá nhân đạt thành tích “Hoàn thành XS nhiệm vụ, đạt CSTĐCS 2 năm liền 2013-2014”. 

- Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam tặng cho 01 cá nhân đạt thành tích “Xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014”.

- Bằng khen của Liên Đoàn Lao Động tỉnh tặng cho 3 cá nhân đạt thành tích “Xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014”.

Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty khen tặng :

+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” : 21 người;

+ Danh hiệu “Lao động tiên tiến” : 31 người;

+ Danh hiệu “Hoàn thành nhiệm vụ” : 37 người.

Ngoài ra, Hội đồng TĐKT Công ty còn xét tặng những phần thưởng cho các công nhân đang thi công tại các công trình xây dựng của Công ty, cùng với các cá nhân của các bộ phận chức năng Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuy chưa đủ thời gian công tác.

 

1. Ông : Văn Công Đỉnh  - Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐTĐKT Công ty

 trao  Bằng khen của  UBND tỉnh tặng cho các cá nhân đạt thành tích

"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 2 năm liền (2013-2014).

2. Ông: Trần Quốc Vinh - Phó Tổng giám đốc

trao tặng Giấy khen cho các cán bộ, công nhân viên Công ty đạt danh hiệu

"Chiến sĩ thi đua cơ sở  năm 2014”.

Ông : Trần Lưu Phong – UVTV – Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh

 trao tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2014.

       Kết thúc phần khen thưởng năm 2014, Tổng giám đốc Công ty đã phát động phong trào thi đua lao động năm 2015, chỉ đạo các bộ phận trong Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt, thường xuyên nghiên cứu và có những giải pháp, cải tiến trong công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015 và xây dựng Công ty ngày càng phát triển và vững mạnh toàn diện.

     

 Ông Trần Lưu Phong – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban CSPL- LĐLĐ tỉnh

phát biểu ý kiến với Hội nghị.

          Phát biểu ý kiến với Hội nghị, Ông Trần Lưu Phong – Ủy viên Thường vụ,  Trưởng Ban Chính sách pháp luật – Liên Đoàn Lao Động tỉnh, đã đánh giá cao về thành tích hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty trong giữa nhiệm kỳ qua và đã chỉ đạo, hướng dẫn nhiều giải pháp trong hoạt động CĐCS sắp tới để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2017. 

          Sau cùng là phần thông qua Nghị quyết Hội nghị với kết quả biểu quyết thống nhất biểu quyết 100%. Hội nghị người lao động năm 2015 và Sơ kết hoạt động CĐCS giữa nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang đã kết thúc thành công tốt đẹp./.