Hoạt động công ty

Ngày 20/1/2014

Tổng Giám Đốc công ty - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ông Văn Công Đỉnh đã đến thăm hỏi và tặng quà tết cho anh em công nhân lao động tại công trình Kho Lúa tỉnh Bạc Liêu.

Đại hội đồng cổ năm thường niên năm 2013

DSC01335Ngày 18/5/2013 Đại hội đồng cổ năm thường năm 2013 đã được diễn ra tại văn phòng công ty.

Đại hội đã bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Xem tiếp...