Pin It

Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang (ANRESCO - An Giang Read Estate Joint Stock Company) được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Phát Triển Nhà An Giang theo chủ trương của Chính phủ và chính thức chuyển sang hoạt động Công ty cổ phần từ năm 2005 theo Quyết định số 2652/QĐ-CTUB ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang.

Liên hệ

  • Số 140, đường Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  • Điện thoại: (0296) 3 953 895 
  • Fax: (0296) 3 953 145
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logo diaocangiang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Trụ sở: Số 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.953.895 - 02963.3953.921

Email: anresco.angiang@gmail.com

Website: www.diaocag.com.vn

1534277
Hôm nay
Tháng này
275
525