Tin tức

HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG GIỎI LẦN V, GIAI ĐOẠN 2016-2017

***

     Để ghi nhận, động viên các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, người lao động. Sáng ngày 31/5/2017 Liên Đoàn Lao Động tỉnh An Giang phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân, lao động giỏi tỉnh An Giang lần thứ V, giai đoạn 2016-2017. Tại Hội nghị đã tuyên dương khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công nhân lao động ở doanh nghiệp, trong đó có một gương tiêu biểu của Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang là ông: Võ Hữu Tín – Phó phòng Tổ chức Nhân sự danh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. 

nh 1 A

   

       Ban tổ chức Hội nghị còn mời đại diện Lãnh đạo Công ty và Chủ tịch CĐCS Công ty đến dự gồm ông: Trần Quốc Vinh – Phó Tổng giám đốc và bà: Trần Thị Thanh Hoa – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty.

nh 3 A

 

-------//------- 

TIN TỨC

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG

CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG GIỎI LẦN THỨ III, NĂM 2015.

***

           Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2015. Sáng ngày 28/5/2015, Liên Đoàn Lao Động tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị biểu dương Công nhân, lao động giỏi tỉnh An Giang lần III, năm 2015”.

Dựa trên các tiêu chí bình xét, Hội nghị đã tuyên dương khen thưởng cho các Công nhân giỏi của tỉnh năm 2015, trong đó có 03 gương tiêu biểu của Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang là ông Cù Minh Thanh Tuấn – Tổ trưởng tổ “KCS” Chi nhánh Nhà máy Cấu kiện bê tông; ông Nguyễn Phú Cường – Nhân viên kế toán Phòng Nghiệp vụ Công ty và ông Đoàn Hân Hoan - Đội trưởng đội thi công – Chi nhánh Xí nghiệp xây dựng trực thuộc Công ty.

Phần thưởng này là niềm danh dự đối với cá nhân ông Cù Minh Thanh Tuấn; ông Nguyễn Phú Cường và ông Đoàn Hân Hoan, đã đạt thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo do Cấp Tỉnh phát động, cũng như đối với những gương Công nhân giỏi của Tỉnh năm 2015. 

       Ông Nguyễn Phú Cường (trái) và ông Cù Minh Thanh Tuấn (phải)

   

  

 

Ông : Cù Minh Thanh Tuấn đang thuyết trình

về sáng kiến, cải tiến dây chuyền sản xuất gạch không nung.

       

       Đây cũng là niềm tự hào của Công Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần tích cực vào việc phát huy nội lực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động Công ty trong thời gian qua, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Công ty trong thời gian tới ./.

 

------------------------------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Sáng ngày 26 tháng 05 năm 2017, Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (nhiệm kỳ 2017-2021) để thông qua Báo cáo tìn hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch phương hướng năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016, định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông.

Tham dự Đại hội gồm có :

  1. Ông: Văn Công Đỉnh - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.
  2. Ông: Nguyễn Mỹ - Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Lộc Trời.
  3. Ông: Nguyễn Tiến Tùng – Trưởng Ban Đầu tư Chiến lược –Thành viên HĐQT Tập đoàn Lộc Trời - và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.
  4. Ông: Trần Quốc Thanh - Thành viên HĐQT Tập đoàn Lộc Trời – Phó giám đốc ngành lương thực-Tập đoàn Lộc Trời- và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.
  5. Ông: Trần Hải Triều – Phó Giám đốc Nhà máy Châu Thành – Tập Đoàn Lộc Trời.
  6. Ông: Trần Vĩnh Ngân: Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Ngân Thịnh - và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.

    Cùng có mặt tham dự của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và tất cả quý cổ đông Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang. 

DAI HOI

(Cổ đông tham dự đại hội)

CH TA

(Chủ tịch đoàn)

Ông: Nguyễn Mỹ (trái), Ông: Văn Công Đỉnh (giữa), Ông: Nguyễn Tiến Tùng (phải)

 

THUKY

(Thư ký đại hội)

Bà: Trần Thị Thanh Hoa (trái); Ông: Nguyễn Tiến Phát (phải)

HIEU

Ông: Trương Hoàng Hiếu

Thông qua chương trình và quy chế làm việc đại hội

VINH

Ông: Trần Quốc Vinh - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Địa Ốc AG

-Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 và kế hoạch SXKD 2017.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

- Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 - 2017.

DINH

Ông: Văn Công Đỉnh - Chủ tịch HĐQT -Tổng giám đốc Cty CP Địa Ốc AG

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III  

(2012-2016) và định hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ IV (2017-2021).

SUONG

Bà: Huỳnh Thị Thảo Sương - Trưởng ban kiểm soát

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

- Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

 Đại hội biểu quyết

BIEU QUYET 3

Đại hội đồng cổ đông biểu thống nhất 100% từng nội dung đã được thông qua.

* Bầu cử :

Đại hội tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV 2017-2021.

- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT gồm 5 người :

1. Ông: Nguyễn Mỹ                     - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT.

2. Ông: Nguyễn Tiến Tùng          - Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT.

3. Ông: Trần Quốc Thanh            - Chức vụ : Thành viên HĐQT.

4. Ông: Trần Vĩnh Ngân              - Chức vụ : Thành viên HĐQT.

5. Ông: Trần Hải Triều                - Chức vụ : Thành viên HĐQT.

- Kết quả trúng cử thành viên BKS gồm 3 người :

1. Bà: Huỳnh Thị Thảo Sương   - Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát

2. Ông: Nguyễn Xuân Tùng       - Chức vụ : Thành viên BKS

3. Bà: Lê Thu Hiền                     - Chức vụ : Thành viên BKS

HDQT-BKS - 2017

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 ra mắt đại hội.

MY

Ông: Nguyễn Mỹ - Chủ tịch HĐQT phát biểu với đại hội

TRAO HOA 2

    Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 tặng hoa cho ông Văn Công Đỉnh nguyên Chủ tịch HĐQT-TGĐ nhiệm kỳ 2012-2016, nhằm tri ân sự đóng góp trong suốt thời qua, đã lãnh đạo, điều hành Công ty ngày càng hoạt động ổn định, phát triển.

VO TAY

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang (nhiệm kỳ 2017-2021)

kết thúc thành công tốt đẹp.

-------//-------

Chuyên mục phụ

Chuyên mục phụ