HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ CHI BỘ 2015-2020

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2015 – 2020

CỦA CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

****

Ngày 08 tháng 09 năm 2018 Chi bộ Công ty cổ phần Địa Ốc An Giang đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội chi bộ trong hơn hai năm qua, đồng thời khẳng định mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và đề ra phương hướng phấn đấu, các giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến tham dự Hội nghị có Đ/c Võ Thành Lợi – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; ngoài ra còn có đồng chí Tô Kim Hồng – Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp. Về phía Chi bộ công ty có các đồng chí trong Ban Chi ủy và các đồng chí đảng viên chi bộ công ty về dự Hội nghị.

 

 

HN 1

 

        Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết

        Đại hộiChi bộ Công ty cổ phần Địa Ốc An Giang nhiệm kỳ 2015-2020

 

HN 2

 

Đ/c Trần Quốc Vinh - Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tại Hội nghị đồng chí Trần Quốc Vinh – Bí thư chi bộ đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những thuận lợi, khó khăn của Chi bộ trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

 

Sau khi nghe đồng chí Bí thư báo cáo, đại diện các Tổ đảng trực thuộc chi bộ đã đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung vào dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội chi bộ và những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

HN 3

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Thành Lợi – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao về nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiêm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đồng thời, thống nhất nội dung báo cáo sơ kết kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Chi bô và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo, Cấp ủy và tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong công ty đã vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và Nghị quyết của Chi bộ được duy trì ổn định từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong hội nghị, nội dung đóng góp ý kiến rất thiết thực và tâm quyết, nhằm góp phần cho sự phát triển của công ty và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội chi bộ đã đề ra. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuẩn bị đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cho nhiệm kỳ tới.

HN 4

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vinh – Bí thư chi bộ đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ của Chi bộ cần tập trung thực hiện đến cuối nhiệm kỳ. Đồng thời, cảm ơn và ghi nhận những ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Võ Thành Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy khối, nhằm giúp Cấp ủy tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ Công ty cổ phần Địa Ốc An Giang đã đề ra đến năm 2020.

----///----