HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU

NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

*****

Vừa qua, ngày 09 tháng 06 năm 2018 Công ty cổ phần Địa Ốc An Giang long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 để thông qua kết quả SXKD của Công ty và hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2017 cũng như phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Công ty và hoạt động của CĐCS năm 2018.

Đến dự hội nghị, Công ty trân trọng được đón tiếp :

* Về đại biểu khách mời :

- Ông Lưu Minh Triết                        - Phó Ban Tổ chức - Liên Đoàn Lao Động tỉnh

            * Về phía của Công ty :

            - Ông Trần Quốc Vinh                       - Phó Tổng Giám đốc công ty - Bí thư chi bộ.

- Ông Nguyễn Xuân Tùng                 - Phó Tổng Giám đốc công ty.

- Bà Trần Thị Thanh Hoa                  - Chủ tịch CĐCS công ty.

Cùng với sự tham dự của các Trưởng, Phó phòng, ban Công ty, Ban giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty và 50 đại biểu, đại diện cho toàn thể người lao động trong Công ty về dự hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất bầu Chủ tịch đoàn và Thư ký hội nghị gồm có:

* Chủ tịch đoàn:

- Ông Trần Quốc Vinh                       - Phó TGĐ Công ty   - Bí thư Chi bộ.

- Bà Trần Thanh Hoa.                         - Chủ tịch CĐCS       - Trưởng phòng Kế toán Cty

* Thư ký hội nghị:

- Bà Phạm Thị Ngọc Giàu      - Nhân viên Phòng Tổ chức Nhân sự Cty

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân   - Nhân viên Phòng Kinh doanh tổng hợp Cty

H1 2018CHỦ TỊCH ĐOÀN

 

H2 2018

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

 

Tại hội nghị, người lao động đã được Ban Tổng giám đốc Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thông qua các văn bản để lấy kiến đóng góp gồm những nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Báo cáo hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2017 và phương hướng 2018;

 

H3 2018

Ông Trần Quốc Vinh - Phó Tổng giám đốc

Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 - Kế hoạch năm 2018

 

H4 2018

Bà Trần Thị Thanh Hoa – Chủ tịch CĐCS Công ty

Báo cáo hoạt động của CĐCS công ty năm 2017 và phương hướng  năm 2018

 

Ngoài ra, tại Hội nghị, Ban Tổng giám đốc còn thông qua các nội dung có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động như:

Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động;

Quy chế trả lương; Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Quy chế phối hợp giữa BCH.CĐCS và Tổng giám đốc công ty;

Quy chế quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi;

Quy chế thưởng phạt; Quy chế chi tiêu nội bộ; 

Quy chế đối thoại định kỳ;

...

            Hội nghị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết 100% các nội dung văn bản đã được thông qua.

H5 2018

H6 2018

 

Sau phần thảo luận, hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho tập thể và cá nhân của Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. 

H7 2018

            Ông Lưu Minh Triết - Đại diện Ban TVLĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua

Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đuavà xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 2017” 

 

H8 2018

Ông Trần Quốc Vinh - Phó Tổng giám đốc

Trao Giấy khen cho các cá nhân đã đạt thành tích HTXS nhiệm vụ năm 2017

 

H9 2018

Ông Nguyễn Xuân Tùng - Phó Tổng giám đốc

Trao Giấy khen cho các cá nhân đã đạt thành tích HTXS nhiệm vụ năm 2017

 

Nhằm phát huy quyền làm chủ của tập thể người lao động trong việc tham gia xây dựng phát triển công ty, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ trong đơn vị. Nhân Hội nghị đại biểu người lao động, Ban Tổng giám đốc Công ty còn kết hợp tổ chức buổi Đối thoại định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong buổi đối thoại, người lao động đã đưa ra các câu hỏi có liên quan đến các chế độ, chính sách của người lao động và đã được đại diện Ban Tổng giám đốc Công ty giải đáp cụ thể từng nội dung và được tập thể đại biểu hội nghị thông suốt và thống nhất biểu quyết thông qua.

Thực hiện theo phát động thi đua của Ban Tổng giám đốc, từng bộ phận đã hăng hái đăng ký thi đua năm 2018 tại hội nghị.

H10 2018

Ông Võ Hữu Tín – Phó phòng Tổ chức Nhân sự

 Đại diện Phòng Tổ chức nhân sự đăng ký thi đua năm 2018

 

H11 2018

Ông Nguyễn Phú Cường – Kế toán tổng hợp

Đại diện Phòng Kế toán công ty đăng ký thi đua năm 2018

 

H12 2018

Ông Nguyễn Phước Đoàn – Trưởng phòng kỹ thuật 

Đại diện Xí nghiệp xây dựng đăng ký thi đua năm 2018

 

H13 2018

Ông Lê Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Nhà máy

Đại diện Nhà máy Cấu kiện bê tông đăng ký thi đua năm 2018

 

Tại hội nghị, Ban Tổng giám đốc công ty đã kêu gọi tất cả cán bộ, công viên, người lao động trong Công ty tiếp tục thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra trong năm 2018.

----------------