Pin It

Nội dung các tài liệu vui lòng xem file đính kèm bên dưới

1.       Dự thảo quy chế làm việc.pdf

2.       Báo cáo HĐQT.pdf

3.       Báo cáo kết quả KD 2017 – KH 2018.pdf

4.       Báo cáo BKS.pdf

5.       Tờ trình ủy quyền chon Công ty kiểm toán.pdf

6.       Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017.pdf

7.       Tờ trình về thù lao HĐQT-BKS năm 2017-2018.pdf

8.       Tờ trình miễn nhiệm, giảm số lượng TV-HĐQT.pdf

9.       Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung TV-BKS.pdf

Nhấp vào từng mục để xem nội dung.

logo diaocangiang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Trụ sở: Số 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.953.895 - 02963.3953.921

Email: anresco.angiang@gmail.com

Website: www.diaocag.com.vn

1534351
Hôm nay
Tháng này
349
599