Giới thiệu sàn giao dịch bất động sản Anresco

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Anresco là chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ Phần Địa Ốc An Giang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1600194599-003; do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp....

Giới thiệu Xí nghiệp xây dựng

Xí nghiệp Xây dựng là chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5213000535; Đăng ký lần thứ 1, ngày 24/04/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh...

Giới thiệu nhà máy cấu kiện Bê tông AG

Nhà máy Cấu kiện Bê tông An Giang là chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ Phần Địa Ốc An Giang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1600194599-002, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp....

Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN               Định hướng ANRESCO sẽ trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực nhà đất và vật liệu xây dựng. Sự thỏa mãn của khách hàng cũng chính là sự thành công của công ty chúng tôi. SỨ MỆNH              Đối với...

Giới thiệu Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang

Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang (ANRESCO - An Giang Read Estate Joint Stock Company) được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Phát Triển Nhà An Giang theo chủ trương của Chính phủ và...

sang2

nhamay3

xinghiep2

thong bao 1