Bột trét tường

Bột trét tường

Bột trét tường dùng làm phẳng và mịn mặt hồ xây và bê tông trước khi sơn,được thiết kế cho cả tường trong, ngoài nhà và được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7239:2003. Đảm bảo chất lượng tốt, dễ dàng tiện lợi khi thi công.

Xem tiếp...