Bê tông dự ứng lực

Sản phẩm bê tông dự ứng lực

be-tong-du-ung-luc 2Sản phẩm bê tông dự ứng lực, là các loại cấu kiện được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp theo công nghệ ứng suất trước bao gồm:

 - Cọc vuông tiết diện 0,10m x 0,10m, 0,12m x 0,12m và 0,15m x 0,15m (dùng cho thi công cọc móng công trình, làm trụ cầu nông thôn, và sử dụng cho việc xây dựng các loại công trình lắp ghép như nhà ở, nhà làm việc, trường học…).

Xem tiếp...