Tiếp thị - Mô giới

Tiếp thị - Môi giới

Do nhiều lý do, chủ BĐS không thể tự mình tiếp thị, tìm người có nhu cầu để chuyển nhượng; khi có người mua, chủ nhà cũng không có điều kiện tiếp xúc, thương lượng giá cả, điều kiện chuyển nhượng... Sàn ANRESCO sẽ hỗ trợ trọn gói cho chủ BĐS như tư vấn giá cả chào bán, tiếp thị bằng nhiều hình thức phong phú, tìm người mua, hướng dẫn người mua xem nhà, thay mặt chủ nhà thương lượng với người mua... và các dịch vụ khác như thanh toán tiền mua bán nhà qua Sàn, chuyển tên chủ quyền sang người mua; kể cả hỗ trợ người mua vay vốn để mua nhà.

 Phí môi giới từ 1,0% đến 2,0% tùy giá trị BĐS chào bán được.