Thủ tục pháp lý

Thủ tục pháp lý

kien ki khi mua nha* Do bên bán không đủ điều kiện, thời gian đi làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu nhà cho người mua dohai bên thỏa thuận, Sàn có nhận thực hiện thủ tục hành chánh nhằm giúp bên bán chuyển quyền này cho bên mua không?

- Theo yêu cầu của hai bên mua bán nhà, bộ phận pháp lý của Sàn sẽ hỗ trợ bên bán làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất sang tên bên mua.

- Phí dịch vụ này là 2.000.000đ/căn nhà; đất : 5.000.000đ/ BĐS.

- Nếu nhà chưa đủ thủ tục sang tên theo quy định như: chưa có giấy phép xây dựng, chưa hoàn công, trước bạ... bộ phận pháp lý sẽ giúp chủ nhà hoàn chỉnh thủ tục còn thiếu để có thể chuyển nhượng theo quy định bằng dịch vụ cộng thêm. Phí dịch vụ cộng thêm được xác định tùy theo tình hình thủ tục chưa hoàn chỉnh.

* Nhà đang ở, không tranh chấp, không thuộc diện quy hoạch, giải tỏa nhưng chưa có chủ quyền hợp pháp, có thể mua bán qua sàn được không?

- Có thể được:  nhưng để có thể chuyển nhượng theo quy định, chủ nhà nên yêu cầu bộ phận pháp lý của Sàn thực hiện hợp thức hóa nhà, đất trước khi chuyển nhượng. Thời gian thực hiện sẽ dài hơn nhà đã có chủ quyền hoàn chỉnh.