Rao bán cho thuê nhà

Rao bán cho thuê

1305599726 tec-website-bat-dong-san* Muốn chào bán, cho thuê BĐS, chủ BĐS phải làm gì? Phí bao nhiêu? Thời gian hiệu lực của một đợt đăng ký?

- Chủ BĐS hay người được ủy quyền đem theo bản chính giấy chủ quyền BĐS (hoặc sao y) đến sàn nhận và điền vào phiếu đăng ký (theo mẫu của Sàn) các chi tiết cần thiết liên quan đến việc giới thiệu chào bán, chuyển nhượng BĐS

- Có nhiều hình thức quảng cáo phong phú, chủ BĐS có thể lựa chọn hình thức quảng cáo sao cho phù hợp.

-Chủ BĐS  không phải tốn phí môi giới khi bán được BĐS. Thời hạn của một đợt đăng ký là 30 ngày với chi phí chỉ 100.000 đồng.

* Trong thời gian chào bán BĐS, nếu có yêu cầu cần điều chỉnh nội dung như: giá cả, tiện nghi, khuyến mãi... chủ BĐS phải làm gì?

- Chủ BĐS đến sàn để yêu cầu Sàn điều chỉnh những nội dung cần điều chỉnh (đem theo phiếu thu phí dịch vụ).

- Nếu nội dung cần chỉnh không thay đổi nhiều so với nội dung cũ thì Sàn điều chỉnh ngay, nếu điều chỉnh nhiều thì căn cứ cụ thể sàn sẽ hướng dẫn khách hàng đăng ký lại.

* Khi hết hạn quảng cáo nhưng chưa bán được BĐS, Chủ BĐS muốn tiếp tục rao bán, phải làm gì? Chi phí gia hạn quảng cáo là bao nhiêu?

- Nếu hết hạn quảng cáo nhưng chưa bán được nhà, chủ nhà đến đăng ký lại.

- Việc đăng ký lại nếu không có điều chỉnh nội dung quảng cáo thì trả phí đăng ký lại từ 50.000đ tùy theo hình thức quảng cáo mà khách hàng đã lựa chọn ban đầu.

- Nếu đăng ký lại kết hợp điều chỉnh nội dung quảng cáo mới, chủ nhà phải tốn phí như đăng ký mới.

*Khi bán được BĐS Chủ BĐS phải làm gì?

- Trực tiếp đến hay điện thoại đến Sàn để thông báo nếu qua điện thoại, Chủ BĐS vui lòng thông báo cụ thể họ tên Chủ BĐS, mã số của BĐS (ghi trên phiếu thu tiền quảng cáo) để tránh trường hợp người khác mạo nhận yêu cầu ngưng quảng cáo gây thiệt hại cho Chủ BĐS.