Tin tức

Ngày 20/1/2014

Tổng Giám Đốc công ty - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ông Văn Công Đỉnh đã đến thăm hỏi và tặng quà tết cho anh em công nhân lao động tại công trình Kho Lúa tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 09/01/2014

Công ty hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình " Nhà Mái Ấm Công Đoàn cho tập thể giáo viên xã Vĩnh Gia - Huyện Tri Tôn ".

Qui mô công trình : 

- Loại và cấp công trình : công trình dân dụng, cấp IV.

- Số tầng : 01 tầng.

- Diện tích chiếm đất : 180 m2, trong đó DT nhà ở 96 m2, DT sân + hàng rào : 84 m2.

- Giá trị : 589.472.000 đồng.

 
 
 
 
 
 
 

Ngày 02/01/2014

Công ty hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình " Nhà Mái Ấm Công Đoàn cho tập thể giáo viên xã Tân Lập - Huyện Tịnh Biên ".

Qui mô công trình : 

- Loại và cấp công trình : công trình dân dụng, cấp IV.

- Số tầng : 01 tầng.

- Diện tích chiếm đất : 224 m2, trong đó DT nhà ở 96 m2, DT sân + hàng rào : 128 m2.

- Giá trị : 605.889.000 đồng.

Đại hội đồng cổ năm thường niên năm 2013

DSC01335Ngày 18/5/2013 Đại hội đồng cổ năm thường năm 2013 đã được diễn ra tại văn phòng công ty.

Đại hội đã bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Xem tiếp...

Nhà máy ấm công đoàn

maiamcongdoan 2Ngày 24/5/2013 Công ty đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 01 căn nhà mái ấm

cho tập thể giáo viên Huyện An Phú

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Chuyên mục phụ